หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 


 
เริ่มนับ วันที่ 8 พ.ย. 2559
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
บ้านยางขาวเดิมชื่อ “บ้านท่าเกวียน” ในสมัยนั้นเป็นที่ค้าขายข้าว มีต้นยางใหญ่ให้ร่มเงา ชาวบ้านนำข้าวใส่เกวียนมาขายที่ท่าเรือ ซึ่งมีเรือมารับซื้อข้าว ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านท่าเกวียน” ต่อมาตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเข้ามาเรื่อยๆ จนถึงต้นยางใหญ่ ชาวเรือชาวแพ ผ่านไปผ่านมาเห็นต้นยางใหญ่ ตระหง่านอยู่ริมน้ำเปลือกของต้นยาง มีลักษณะของสีขาวนวล ผู้คนจึงเรียกว่า “บ้านยางขาว” ภายหลังต้นยางนั้นได้ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งโค่นลงน้ำไป แต่ก็ยังใช้ชื่อหมู่บ้านยางขาวมาจนถึงทุกวันนี้

 
หน่วยการปกครองเป็นการปกครองแบบท้องถิ่น ได้มีการยกฐานะจาก “สภาตำบลตำบลยางขาว” เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านยางขาว ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากอำเภอพยุหะคีรีระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,999 ไร่
 

ต้นไม้ หมายถึง ต้นยางเปลือกสีขาว

รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในตำบล

อักษรย่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว
อยู่เหนือตราสัญลักษณ์
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เนินกว้าว
ต.เนินแจง
อ.โกรกพระ
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ และ
จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
ตำบลยางขาวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนาที่ราบ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทาง ด้านทิศตะวันออกตั้งแต่หมู่ที่ 1 บ้านตานิวถึงหมู่ที่ 7 บ้านท่าโก เป็นแนวเขตกันระหว่างตำบลย่านมัทรี และตำบลยางขาว พื้นที่ริมแม่น้ำหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ใช้ทำการเกษตรปลูกพืชไร่ พืชสวน และพืชผักสวนครัว ก่อนเข้าเป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือน ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นพื้นที่ราบใช้ประโยชน์ในการทำนา โดยจะได้รับน้ำจากระบบชลประทานตลอดพื้นที่
 
อาชีพหลัก คือ เกษตรกร (ทำนา, ทำไร่, ทำสวน) และทำประมง
อาชีพเสริม คือ ค้าขาย รับจ้าง