ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256386,702-----------86,702
256294,885143,782130,927194,948191,574167,08882,585100,440119,689103,79774,51678,1691,482,400
25615,10436,81781,72161,18937,87148,37531,60444,38539,77743,704248,362129,863808,772
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 พ.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,152,090
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,529,964
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี