หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นว.ถ.95-026 สายหลังบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นว.ถ.95-026 สายหลังบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นว.ถ.95-026 สายหลังบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 9 [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTVประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ ๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ ๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11