หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันเพื่อควบคุมสังเกตอาการ หมู่ ๖,๗ และหมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะสังข์ หมู่ที่ 3 จรดแยกคอนกรีตสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16