หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกหนองขอนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ขุดลอกหนองขอนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ ๑ [ 15 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นว.ถ.95-026 สายหลังบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นว.ถ.95-026 สายหลังบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นว.ถ.95-026 สายหลังบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 9 [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTVประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ ๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11