หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยางขาว 1/2564  
 

                     ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยางขาว
                          
          
ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล

                 (๑) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ
                 (๒) รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการ กระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
                 (๓) ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่ง หรือความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดอื่นตามที่กำหนดโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในกฎกระทรวง หรือจัดการความ  ขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือความขัดแย้งนั้น
                 (๔) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดและอาชญากรรม ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนำจหน้าที่
                 (๕) ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
                
กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมหรือมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในพื้นที่ เช่น ไม่มีเงินประกันตัว  
กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือได้ โดยสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ที่
- ส่วนกลาง อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ถนนแจังวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
- ต่างจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์  โทร.056-882037 กด 1 )
- สายด่วนยุติธรรมโทร 1111 กด 77 (โทรฟรี)

หรือติดต่อสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว 056-884273

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 10.30 น. โดย คุณ มยุรี กล้ากสิการณ์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 056-884-278
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,838,997 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10