หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการประกอบอาชีพหมู่ที่ 2   20 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการประกอบอาชีพหมู่ที่ 7   20 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์   18 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาซื้อเครื่องการะจายข่าวไร้สายทางไกลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)   12 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   12 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   27 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   10 พ.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบสอบถามของบุคคลภายในเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ยางขาว   7 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบสอบถามของบุคคลภายนอกเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ยางขาว   7 พ.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561   2 พ.ค. 2562 40
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8