หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาวเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2