หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 -2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 130  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)