หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (นบท.ก.) รุ่นที่ 3 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)