หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 287  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ยางขาว [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
แนวทางปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว พ.ศ. 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)