หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
ตำบลยางขาวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนาที่ราบ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ส่งผลให้ชาวบ้านในเขตตำบลยางขาว ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
ประชากรในเขตตำบลยางขาว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

วัดหาดสะแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดท่าตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดดอนกระชายเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดดอนกระชายใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
     
ตำบลยางขาวมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านท่าโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านยางขาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกระชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
     
ตำบลยางขาวมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ดังนี้
  สถานพยาบาลของรัฐ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
  สถานพยาบาลของเอกชน
 
คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

ตำบลยางขาวมีป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 056-884-274
 
  จำนวนผู้เข้าชม 10,221,538 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10