หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 

ตำบลยางขาวมีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
รวม 9 หมู่บ้าน
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
 

ตำบลยางขาวมีที่ทำการไปรษณีย์ย่อย จำนวน 1 แห่ง
 
ตำบลยางขาวมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดังนี้

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง (หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6)